Vadászat - Kisbalatonvt

Kisbalaton VT
Tartalomhoz ugrás

Vadászat

Nagyvadfajok

 gímszarvasbika szeptember 1. -január 31.
               - érett bika szeptember 1. -október 31.
               - tehén, -ünő szeptember 1. -január 31.
               - borjú szeptember 1. -február utolsó napja
 dámbika október 1. -február utolsó napja
               - érett bika október 1. -november 30.
               - tehén, -ünő október 1. -január 31.
               - borjú október 1. -február utolsó napja
 őzbak április 15. -szeptember 30.
               - suta, gida október 1. -február utolsó napja
 muflonkos szeptember 1. - február utolsó napja
                - juh, -jerke szeptember 1. - január 31.
                - bárány szeptember 1. - február utolsó napja
 vaddisznó 1 egész évben
 szikaszarvas egész évben
  
Apróvadfajok

 mezei nyúl október 1. - december 31.
 üregi nyúl egész évben
 fácánkakas október 1. - február utolsó napja
               - tyúk2 október 1. - január 31.
 fogoly3  október 1. - december 31.
 nyári lúd4  október 1. - december 31.
 vetési lúd4, nagy lilik4, kanadai lúd5, nílusi lúd5 október 1. - január 31.
 tőkés réce6  augusztus 15. - január 31.
 szárcsa   szeptember 1. - január 31.
 erdei szalonka vadászati idény nélkül
 örvös galamb, balkáni gerle augusztus 15. - január 31.
  
Egyéb apróvadfajok

 róka, aranysakál, nyest, pézsmapocok, nyestkutya7, mosómedve7 - egész évben
 borz, házi görény, dolmányos varjú8, szarka8, szajkó8 július 1. - február utolsó napja

1 Vaddisznó malacnak minősül a szaporulat 20 kg, süldőnek pedig 50 kg zsigerelt testtömegig. Kocának minősül az 50 kg zsigerelt súlyt elérő vagy meghaladó súlyú nőivarú vaddisznó.

2 A fácántyúk az adott vadászati évben 2000 példány vegyes ivarú fácánt meghaladó kibocsátás esetében vadászható a vadászati hatóság külön engedélyével a vadászati idényben. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit és a hasznosítás mértéke, feltételei mellett a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét is.

3 Fogoly a vadászati idényben azokon a vadászterületeken vadászható, ahol az adott vadászati évben legalább 500 példány fogoly kibocsátása történt, a vadászati hatóság által a vad zárttéri tartásáról és kibocsátásáról adott engedélyben foglaltak szerint. Az engedélyben meg kell határozni a kibocsátás feltételeit, a hasznosítás mértékét, mely legfeljebb negyven százalék lehet, továbbá a vadászat kibocsátóhelytől mért körzetét.

4 Nyári lúdból, vetési lúdból és nagy lilikből naponta, személyenként összesen legfeljebb hat darab ejthető el, melyből a nyári ludak száma nem lehet több kettőnél. A vetési lúd és a nagy lilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén december 1-jén kezdődik és január 31-ig tart. A nyári lúd vadászati idénye Hajdú-Bihar megye teljes közigazgatási területén, valamint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén szintén december 1-jén kezdődik és december 31-éig tart.

5 Az elejtett kanadai lúdról és nílusi lúdról fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Nyugat-Magyarországi Egyetemnek. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

6 Tőkés récére augusztus 15-től augusztus 31-ig kizárólag húzáson és a vízparttól - azaz a vízzel borított terület és a szárazföld találkozásától - számított 50 méteren kívül szabad vadászni. Tőkés récéből és szárcsából naponta, személyenként összesen legfeljebb nyolc darab ejthető el. Tenyésztett tőkés réce tilalmi időben is napi terítékkorlátozás nélkül lőhető.

7 Az elejtett nyestkutyáról, mosómedvéről fotódokumentációt kell készíteni, melyet meg kell küldeni a Szent István Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének. Az elejtett példányt a fotódokumentáció elküldését követő két munkanapig meg kell őrizni.

8 Apróvadas vadászterületeken a dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási időszakában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.

A vadállomány védelme és a vad kímélete miatt vadászati idényre való tekintet nélkül haladéktalanul el kell ejteni a súlyosan beteg és mozgásképtelen, illetve a súlyosan sérült és életképtelen vadat. Az elejtést a vadász, illetve a kísérő köteles a vadászati naplóban „beteg” megjelöléssel rögzíteni, és haladéktalanul bejelenteni a jogosultnak. A jogosult köteles az állat-egészségügyi okból elejtett vadat vizsgálatra alkalmas módon az elejtés helye szerint illetékes hatósági állatorvosnak bemutatni. A hatósági állatorvos az elejtés indokoltságáról külön jogszabály szerinti igazolást állít ki.

A vadászati idény, ha annak kezdete vasárnapra vagy hétfőre esik, akkor kiterjed az azt megelőző egy, illetve kettő napra. Ha a vadászati idény vége péntekre vagy szombatra esik, akkor kiterjed az azt követő kettő, illetve egy napra is.

Gímszarvasbikát, dámbikát, őzbakot, muflonkost és szikaszarvasbikát egész évben, mezei nyulat október 1-től január 15-ig, egyéb vadfaj egyedét, továbbá suta vadat az adott vadfajra vonatkozó vadászati idényben szabad élve befogni.

A rendelet 5. számú mellékletének II. részében felsorolt, vízivad fészkelése és vonulása szempontjából nemzetközi jelentőségű és hazai kiemelt jelentőségű vízi élőhelyeken a vadászati hatóság szabályozza a vízivad vadászat rendjét. Ebben szabályozza a vízivad vadászatának helyét, módját, idejét, gyakoriságát.

A rendelet kapcsolódó, 27. § és 27/A. §  paragrafusa alapján
A Vadászati törvény vadászati idényeket is tartalmazó  végrehajtási rendelete elérhető
Vissza a tartalomhoz